එක එකා එක එක විදියට නිර්වචනය කරයි….

ආදරය වෙනස් වූ බැදීම් ඔස්සේ විවිධ අයුරින් විග්‍රහ කල හැක.

වැඩිපුරම කතා කරන යොවුන් ආදරය

රැල්ලට යන ආදරය
ඇවිස්සෙන සුලු ආදරය
ආධ්‍යාත්මික ආදරය

යන ලෙසින් ප්‍රධාන වශයෙන් අර්ථ දැක්විය හැක.

Image result for true loveරැල්ලට යන ආදරය අමුතුවෙන් විග්‍රහ කල යුතු නැත. නිතර සමාජය තුල දැකිය හැක.

ඇවිසෙන සුලු ආදරයද ඔබ දැක සහ අත්විද ඇතුවාට සැකයක් නැත. කායික මෙන්ම, භෞතික අවශයතා මත එක් පුද්ගලයෙකු හෝ කිහිප දෙනෙක් සමග උවද ඇති වුව හැක.ගැඹුරු හැගිමකට වඩා කැමැත්ත, ආකර්ශනය සහ බලාපොරොත්තු වන්නාවූ යම් යම් දේ මත පදනම්ව ඇතිවිය හැක.

ආධ්‍යාත්මික ආදරය අපිට දකින්නට අසන්නට ලැබෙන්නේ ඉතාම කාලාතුරකිනි. සිදුහත් සහ යශෝදරාව අතර පැවති ආදරය එවැන්නකි.වචන වලින් විස්තර කල නොහැකි තරමට ගැඹුරු හැගීමකින් අසීමාන්තිකව බැදීම, එකිනෙකා කෙරෙහි සන්වේදනය වඩාත් හොදින් සිදු වීම, තෘෂ්ණාව අවම වීම, පරිත්‍යාගශීලීත්වය ඉහල මට්ටමක තිබීම යන ගති ලක්ෂණ මෙවන් වූ ආදරයක් තුල දැකිය හැක.

සිදුහත් යශොදරා තරමටම නොවුවද, සමාජයේ මෙවන් වූ ආධ්‍යාත්මික ආදරයෙන් බැදුන පුද්ගලයින් පිලිබදව ඉද හිට හෝ අසන්නට දකින්නට ලැබේ.

යන්තම් හෝ ආධ්‍යාත්මික ආදරයක් විද ඇත්තෙකුට ඒ තුල සිතට නැගෙනුයේ පහන් හැගුමකි.