දෙසැම්බර් නිවාඩුව

දෙසැම්බර් නිවාඩුවේදි අපේ ගෙදර අයට සීතල කාලයක් උනාට මම නම් හිටියෙ මා…………..ර  hot එකෙන්,මොකද මේ month එකේ මට exam පටන් ගත්තනේ…. ඒ කාලේ මොන පාඩම්ද,නිදා ගන්නමයි හිතුනේ……..ඒත් ඉතින් අම්මගෙ බරබරේ නිසා පාඩම් කලා.                    ඔන්න ඉතින් December 20 වෙනකොට exam ඉවර උනා.අප්පේ………..මම එදා නම් හිටියෙ ගොඩක් fun එකේ.  TV. බලන්න,games ගහන්න, songs අහන්න,‍films  බලන්න නිදහස […]