මගේ හද ගැස්ම

මගේ හද ගැස්ම

ජීවිතේ අත්විදින, හදවතට දැනෙන බොහෝ දේ වගේම, දන්න කියන හැමදේම ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්නා සොදුරු ඉසව්ව.....

නරුම බඹරිදු…

    පිපී තිබූන කුසුමක් දැක   බඹරෙකු ඒ වෙතට පැමිණ   වෙනකෙකු රොන් උරා ගොසින   කෙමිය සිදුරු කලබව දැන   අවුලාගෙන කෝප ගින්න   පිපෙනට නිසි කල් නොපිරුණ   පැණි නොව කෙමියද නොවැඩුන   මලට මුවා වෙලා තිබූණ   පොහොට්ටුවක් බදා වැළද   සිදුරු කළා නරුම ලෙසින…

Read More