මගේ හද ගැස්ම

මගේ හද ගැස්ම

ජීවිතේ අත්විදින, හදවතට දැනෙන බොහෝ දේ වගේම, දන්න කියන හැමදේම ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්නා සොදුරු ඉසව්ව.....

තිත්තයි බොලන් මට

තිත්තයි බොලන් මට

ලියන්නට සිතුනාම   ලියවෙන අපුරුව   හිනියට ලිව්වාම   කන්නට ඇහැක් වෙයි රසට   ලුණු ඇඹුල් යෙදුවාම   රහයි හොද පදමටම   උපන් සියල්ල මෙලෙසින්මද   අගුණ කොළ මැල්ලුමක්   තිත්තයි බොලන් මට

Read More

සැනසෙන්න මේ හදට…

සැනසෙන්න මේ හදට…

නිර්මල මනස් කුහරය අභිබවා නැගෙන සියුම් වේදනා සලිත කොට මා දෙනෙත් ෙතත් කළා දෑස් අග ගලා විත් කදුළු කැට හඬ නැගෙන විටදි ලොවටම සැනසෙන්න මේ හඳට  කිසිත් නැත ලොවින් ලද  

Read More