මගේ හද ගැස්ම

මගේ හද ගැස්ම

ජීවිතේ අත්විදින, හදවතට දැනෙන බොහෝ දේ වගේම, දන්න කියන හැමදේම ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්නා සොදුරු ඉසව්ව.....

රජකම ලදිමි….

    නෙතට ලෙන්ගතුව හදින් නැගි ආලය සක්මන් කරමින් වැව රවුම කීවා මම “ගොඩාරියක් ආදරෙයි ඔයාට…”   අසුනට බරව පැටලෙමින් දෙනෙත් යුග කතාවක් කියනවිට “බඩුවක් කියන්නද ඔයාට මං” ඇසුවා කෝමල වදනින් ඔබ අවසර ලත් සැනෙක රියලටි ශෝ එකක අවසන් ප්‍රතිපලය දෙන ලෙසට තටමා,මා හද බිය ගන්වා කිවා ඔබ “මම ආදරෙයි ඔයාට” සත්තයි සුදු මැනික දැනුනා […]

Read More

සුදු මැණිකට ….

    හද දොර විවරව මට පෙම් බැදි ඇය   පවසා ප්‍රේමය  මා මත් කල ඇය     පෙම් තෙපුලෙන් මට   ප්‍රේමය කියාදුන් ඇය   දුක සැප නිබදව   මට තෙපලු ඇය   අද පවසන විට   මේ බවයේ නොව   එන හැම බවයම   මගේම වන බව   අනේ සුදු මැණික…..   ඔබ […]

Read More