හැම හවස් යාමයකම මට මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි කියල මටම තේරෙන්නේ නෑ.දැන් ඒක පුරුද්දකට ගිහින්ද කොහේදො.දවල්ට මොන මොනවා හරි වැඩ ගොන්නක් අස්සෙ කාලය ගෙවෙනවා. හ්ම්… හවස නාන්න යනවා,ෂවර් එක යටදී මම හැමදාම දෙයක් හිතනවා. “ඔව් මම මේ හැම දෙයක්ම අමතක කරලා මේ මොහොතේ ඉදන් ජිවිතේ අලුතින් පටන් ගන්නවා”කියල.