අද මට ගොඩාක් ගොඩාක් විශේෂ දවසක්…..

මම පුංචි කාලේ තාත්තයි මායි අම්මයි …   මේ ලෝකෙ මම වැඩියෙන්ම ආදරය කරන අය අතරෙ ඉහලම තැනක ඉන්න මගේ වීරයා,මාව ගොඩ නගපු,පුංචි පුංචි දේවල් වලින් ජිවිතේ ගොඩාක් ලොකු පාඩම් උගන්නපු මගේ ජිවන ගමනට ගොඩාක් ලොකු අර්ථයක් දුන්නු මගේ ආදරණිය තාත්තගේ උපන් දිනේ අද…… පුංචි දවස් වල තාත්තා අපිට දඩුවම් කරපුවහම,තාත්තා අපිට කරන්න කියපු සමහර […]