ඔය මූන ලොකෙ ප්‍රසිද්ද අයගෙන් වෑඩියෙන්ම සමාන කාටද

ඔන්‍න‍ අද මම ඔයාලට කියනවා පොඩි ජොලි වැඩක්….අපි කව්රු කව්රුත් ආසයිනේ අපෙ මුණ ලෝකෙ ගොඩක් ප්‍රසිද්ද කෙනෙක්ගෙ මුණකට සමානයි කියල කව්රු හරි කියනවනම්.ඔන්න දැන් ඒක ඔයාලටම බලා ගන්න පුළුවන්.ඔයාගෙ මුණ කොයි වගේ ප්‍රසිද්ද අයට සමානද කියල.දැන් වැඩේ කරන්නෙ මෙහෙමයි….